Socratische gesprekken

Wanneer jij en ik wijze, knappe mannen waren die alle zaken van de geest hadden onderzocht, zouden we ons voortaan uitgebreid aan een onderlinge krachtmeting kunnen wijden (...) Maar dilettanten als wij zijn, willen we in de eerste plaats naar onze gedachten op zichzelf kijken en nagaan of ze onderling overeenstemmen of juist helemaal niet. (Socrates in Plato's Theaitetos)

 

Socrates probeerde ruim tweeduizendvijfhonderd jaren geleden inzicht te krijgen in wat wijsheid is, wat goed is en wat kwaad, wat een gelukkig leven betekent en veel meer. Hij onderzocht dit door vragen te stellen, meestal aan voorbijgangers op de Atheense markt, de agora. Zijn leerling Plato schreef veel dialogen op, die gevoerd worden aan de hand van de zogenaamde socratische methode. 

Wat is een socratisch gesprek? Kort gezegd: een gesprek waarin de deelnemers op een bepaalde manier nadenken over een centrale vraag. Ze krijgen daardoor inzicht in het onderwerp, in hun eigen denkwereld en in die van anderen. Het gesprek verloopt gezamenlijk via bepaalde stappen: het formuleren van een vraag; het noemen van persoonlijke, concrete voorbeelden; de selectie van één voorbeeld; het onderzoeken van dit voorbeeld; het formuleren van centrale beweringen en het onderzoeken van vooronderstellingen.   

Het kloostergesprek

Het kloostergesprek is een socratisch gesprek in het kruisherenklooster in Sint Agatha. Het kan voortkomen uit een cursus van Wie weet!, maar ook uit een actuele gebeurtenis of uit vragen die leven onder de deelnemers. De bedoeling is dat er met enige regelmaat een kloostergesprek zal plaatsvinden: zie de agenda.

© Mariëlle Polman Nijmegen | Realisatie: Numaga-Design, Nijmegen. Deze pagina is het laatst bijgewerkt op 11-04-2017 .