Mens- en godsbeelden: kunst- en filosofiecursus

Als de wereld begrijpelijk was, zou er geen kunst zijn. (Albert Camus)

 

Welke gestalten van God komen tot uiting in de kunst? Van de middeleeuwen tot nu hebben mensen hun godsbeelden vorm gegeven in fresco’s, schilderijen, beeldhouwwerk, dans, drama, installaties, muziek. Wat vertellen deze uitingen ons over mensen en hun relatie tot God?

In acht lezingen nemen wij u mee op een reis door de geschiedenis van mens- en Godsbeelden, belicht vanuit een filosofisch en een kunstzinnig perspectief. Kunst maakt zichtbaar wat in een bepaalde periode leeft en laat verschuivingen in de verhouding van de mens tot God zien: bijvoorbeeld God als architect van de wereld in de middeleeuwen, de mens als Zijn collega-architect in de renaissance, God als triomf in de barok, de goddelijke mens in de romantiek, God als groeiend vraagteken vanaf het modernisme.

Inhoud

1. De middeleeuwen

Alles verwijst naar God, ook in de kunst. Een van de vragen is of God zichtbaar wordt in versieringen of juist in het weglaten daarvan.

2. De renaissance

De mens treedt op de voorgrond als afspiegeling van God. In het voetspoor van de Grieken kijkt hij om zich heen en ziet hij het goddelijke in de juiste, mathematische verhoudingen.

3. De barok

Een tijd van tegenstellingen, bijvoorbeeld tussen de reformatie en contrareformatie, het woord en het beeld. God als moraalridder of als triomf in extatische beelden?

4. De verlichting

Mensen stellen kennis over God ter discussie vanwege ontwikkelingen in de wetenschap. Tegelijkertijd leven er ook ideeën die het sentimentele benadrukken: de romantiek wordt aangekondigd.

5. De romantiek

De kunstenaar is ‘een god in het diepst van zijn gedachten’. Hij is een schepper, die kan worden overweldigd door de immense kracht van de natuur.

6. Tussen romantiek en modernisme

Oog voor maatschappelijke wantoestanden. Het begin van het sociaal realisme in de kunst.

7. Het modernisme

Is God dood? In experimentele stromingen zijn kunstenaars op zoek naar een taal voor hun innerlijke waarheid of naar de zuivere vorm.

8. Na de Tweede Wereldoorlog

God is verdwenen. In de ontstane leegte staat de interpreterende mens centraal, die zijn ervaringen op uiteenlopende manieren verbeeldt.

Werkwijze

Tijdens deze lezingencyclus komen diverse kunstuitingen aan bod: drama, dans, muziek en beeldende kunst. De cursus wordt rijkelijk geïllustreerd met beelden, film- en geluidsfragmenten.

Docenten

Deze serie wordt door twee docenten verzorgd: Mariëlle Polman neemt het filosofische en muzikale gedeelte voor haar rekening en Christine Elkhuizen de overige kunstdisciplines.

Christine Elkhuizen heeft twintig jaar ervaring als 1e graads docent beeldende kunst, vormgeving en kunstgeschiedenis. Op het Stedelijk Gymnasium Nijmegen ontwikkelde en doceerde zij algemene culturele theorie (CKV2). De laatste jaren ligt het accent van haar werk op het geven van praktijkcursussen en lezingen over algemene culturele theorie.

 

ACTUEEL: IN DE VILLA TE NIJMEGEN

 

Data

BLOK 1: lezing 1 tot en met 4

25 oktober / 8 november / 22 november / 6 december 2017.

BLOK 2: lezing 5 tot en met 8

20 december 2017 / 17 januari / 31 januari / 7 februari 2018.

Tijdsduur

Van 20.00 uur tot 22.00 uur.

Locatie

De Villa, Oranjesingel 42, Nijmegen.

Kosten

BLOK 1: €80,00 / BLOK 2: €80,00

BLOK 1 en BLOK 2: €150,00

Over te maken naar NL37 TRIO 0391054872 t.n.v. M. Polman, Nijmegen; o.v.v. Mens- en Godsbeelden blok 1, of blok 2, of blok 1 en 2.

Inschrijven

Uiterste inschrijfdatum: 

BLOK 1: 11 oktober 2017 / BLOK 2: 1 december 2017.

Twee mogelijkheden: 

1. Via een mail naar Mariëlle Polman, info@mariellepolman.nl; o.v.v. aanmelding Mens- en Godsbeelden, blok 1, of blok 2, of blok 1 en 2; graag met vermelding van naam, adres, mailadres en telefoonnummer.

2. Via een mail naar Christine Elkhuizen, info@datisdekunst.nl; o.v.v. aanmelding Mens- en Godsbeelden, blok 1, of blok 2, of blok 1 en 2; graag met vermelding van naam, adres, mailadres en telefoonnummer.

 

© Mariëlle Polman Nijmegen | Realisatie: Numaga-Design, Nijmegen. Deze pagina is het laatst bijgewerkt op 11-07-2017 .